คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะวันเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด รับรางวัลเกียรติยศคนทีวี ประจำปี 2557 จาก “รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29” ซึ่งถือเป็นอีกรางวัลที่เป็นกำลังใจแด่คนบันเทิง จัดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “60 ปี โทรทัศน์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์