กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ชั้นนำของธุรกิจบันเทิง ที่นำทัพโดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฯ ล่าสุด ONEE ได้ตอกย้ำความสำเร็จ สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดด้าน IPO ในประเทศไทย (Most Outstanding IPO in Thailand) คัดเลือกจาก Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 ที่จัดโดยนิตยสาร Asiamoney

ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนระดับภูมิภาค โดยเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร และตัวแทนจากกลุ่มสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือรวมกว่า 1,000 ราย ร่วมลงคะแนนโหวตให้การยอมรับบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียของแต่ละประเทศ ซึ่ง ONEE ได้ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการ โดยดูจากการดำเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านผลประกอบการ ด้านการดำเนิน งานของทีมผู้บริหาร ด้านความน่าเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล Most Outstanding IPO 2022 ที่เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จ ท่ามกลางความภาคภูมิใจอีกครั้งของ ONEE และถือเป็นบทพิสูจน์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.