คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ช่อง one31 ในฐานะตัวแทนโครงการ “วันสร้างสุข”  รับมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2565-2566 สาขาสื่อมวลชนช่วยเหลือชุมชน สังคมดีเด่น” เป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูพลเมือง และสื่อมวลชนผู้ทำคุณงามความดีมาโดยตลอด ณ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญภิวัฒน์(PIM) แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา