คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะวันเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่มีคุณูปการแก่วงการโทรทัศน์ไทย ในงานประกาศผลรางวัล “นาฏราช ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙” โดย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย