คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ช่องone31 ในฐานะตัวแทนโครงการ “วันสร้างสุข” เข้ารับประกาศนียบัตรจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งโครงการวันสร้างสุขได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในสถานพินิจฯ ผ่านโครงการ “วันสร้างสุข สร้างความสุข เติมโอกาส เพิ่มรอยยิ้ม เพื่อน้องสถานพินิจฯ”

โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อเช้าวานก่อน (30 พ.ค.)