บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee  ที่ยังคงครอง Top 3 –ของ Rating สถานีโทรทัศน์ของประเทศไทย พร้อมการเติบโตทาง Social Media ในทุกแพลตฟอร์มยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยล่าสุดได้รับคัดเลือกหุ้นเข้าเป็นดัชนี MSCI ซึ่งเป็นดัชนีที่บริษัท Morgan Stanley Capital International (MSCI) จัดทำขึ้น

เพื่อให้นักลงทุนนำมาเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนการลงทุน โดยหุ้น onee ได้รับคัดเลือกให้อยู่กลุ่ม MSCI Global Small Cap  โดยมีผลบังคับใช้    ราคาปิดวันที่ 28 ..2566 โดยคาดว่าการได้เข้าคำนวณดัชนี MSCI ในครั้งนี้ทำให้หุ้น onee เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ยกให้ MSCI เป็นดัชนีลงทุนอับดับต้น ๆ ของโลก