ถือฤกษ์อันเป็นมงคล บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่เหล่าพนักงานในเครือบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วย คุณกณิการ์ วีรวรรณ ภรรยา และคณะผู้บริหาร คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม, คุณสมศรี พฤทธิพันธุ์, คุณเดียว วรตั้งตระกูล, คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สำนักขาบบวร จากนั้นได้เข้าสู่พิธีปลงผมนาค และพิธีอุปสมบทหมู่

โดยคณะผู้บริหารฯ ร่วมถวายผ้าไตรจีวร และพนักงานในเครือบริษัทฯ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (สำนักขาบบวร) เมื่อบ่ายวันก่อน