คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่อง one31 เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการถ่ายทำ ข่าวช่องวัน เสาร์-อาทิตย์

โดยมีพิธีกรข่าว โจ-อรชุน และ จ๊อย ญาณิน จาก สำนักข่าววันนิวส์ ปฏิบัติหน้าที่ขณะถ่ายทำ พร้อมด้วย คุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์  ให้คำแนะนำการผลิตสื่อของสำนักข่าววันนิวส์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพฯ ให้กับนักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เมื่อ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา