ชื่อตำแหน่ง : Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ)

หน้าที่หลักของงาน

1.ทำงานร่วมกับ Creative & Producer เพื่อวางแนวทางการตัดต่อรายการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.รับผิดชอบการตัดต่อ และสร้างสรรค์เรียงร้อยเรื่องราวของรายการให้ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3.ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของไฟล์งานก่อนส่งออกอากาศ
4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere, After Effects, Final Cut, Photoshop & Illustratorได้ดี
– หากสามารถใช้ Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี พิจาราณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]