หน้าที่หลักของงาน

YouTube
– Monitor Performance ของ YouTube ในทุกแง่มุม เช่น View, Watch Time, Revenue, Ad Impression, CPM
– เก็บข้อมูล Performance โดยรวมของ YouTube รายสัปดาห์ และทำสรุป Report ประจำเดือนเทียบ Performance
– Support ทีมอื่นๆในด้านข้อมูลของ YouTube เช่น ทีม Sale ขอ Performance หรือ Audience ของแต่ละ Content
– ประสานงานกับ YouTube Partner ในเรื่องต่างๆ
– ร่วมแก้ไขปัญหาเรื่อง Rights Management
Google Ads
– Support ทีม Sale ,Monitor Performance ของ Campaign
– Optimize ให้ Campaign ที่เซ็ตใช้ต้นทุนและ Budget น้อยที่สุด
– ทำ Campaign Performance Report ให้แก่ลูกค้า
Skill Required (Recommend)
– YouTube Analytics
– Microsoft Excel
– YouTube CMS
– Data Analysis
– Google Ads
-Check YouTube’s performance in areas such as View, Watch Time, Revenue, Ad Impression, CPM.
-Collect weekly YouTube overall performance data and summarize monthly performance comparison reports.
-Support other teams in the field of YouTube information such as sales team, requesting performance or audience of each content.
-Coordinate with YouTube Partner on various matters
-Join us in solving Rights Management issues.

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]