ชื่อตำแหน่ง : Computer Graphic

หน้าที่หลักของงาน

1.ผลิตชิ้นงานกราฟฟิกงานส่วนกลางของช่อง เช่น เพจโปรโมท ตัววิ่ง ภาพเคลื่อนไหวให้สวยงามและตรงตาม Concept รายการ
2.ร่วมออกแบบ และ ผลิตชิ้นงานโลโก และรูปแบบที่ใช้ประกอบรายที่ขึ้นใหม่ให้สวยงามและแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา
3.ประสานกับทีมรายการเพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์งานกราฟฟิกให้ตรงตามความต้องการของรายการ
4.ตัดต่อไฟล์งาน VDO ต่างๆ รวมถึงทำ Video ให้เป็นไปตาม Concept
5.ทำ Artwork งานต่างๆไม่ว่าจะเป็น Logo,Cover,Poster
6.ควบคุมและดูแลชิ้นงาน ตรวจสอบให้ชิ้นงานมีความถูกต้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค แอนนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator,Premiere Pro,After Effect ได้เป็นอย่างดี
-มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ
-มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]