หน้าที่รับผิดชอบ

1.ติดต่อประสานงานด้านการเบิก – จ่ายเงินสำรองค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน
2.เคลียร์เอกสารค่าใช้จ่าย ของการออกกองที่มีการถ่ายทำรายการ
3.ออกกองถ่ายทำ ช่วยติดต่อประสานงานดูความเรียบร้อยภายในกอง เช่น นัดหมายคิวทีมงาน กับกองถ่าย
4.จัดการและประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานในทีม
5.ดูแลและควบคุมงบประมาณรายการให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
2.การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ในระดับดี
4.มีความละเอียดรอบคอบ เเละทักษะในการประสานงานที่ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]