หน้าที่รับผิดชอบ

1.ดูแล และประสานงานการขาย Creative media และ Standard Media ของช่องวัน และ GMM25
2.พัฒนา หรือ เสนอสื่อออนไลน์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลักษณะสื่อของบริษัทฯ
3.จัดทำราคาการขายที่สอดคล้องกับตลาด
4.ทำสื่อสนับสนุนการขาย (Sales Tools) และ และโปรโมชัน สื่อออนไลน์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ให้คำปรึกษา หรือ ให้ข้อมูลเสริม เจ้าหน้าที่ขายในแง่การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับโจทย์ของลูกค้า
6.งานโปรเจ็คต์พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]